KARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

acetonC3H6O
amoniak 20%NH3*H2O
azotan sodu NaNO3
azotan srebra AgNO3
bromian potasu KBrO3
chlorek kobaltawy uwodn.CoCl2*6H2O
chlorek niklawy uwodn.NiCl2*6H2O
chlorek wapnia uwodn.CaCl2*6H2O
chlorek żelazowy uwodn.FeCl3*6H2O
denaturatC2H6O (C2H5OH)
dimetyloglioksym, odczynnik CzugajewaC4H8N2O2
dwuchromian amonu(NH4)2Cr2O7
fenantrolina wsk. C12H8N2
fenoloftaleina C20H14O4
gliceryna C3H8O3
glukoza C6H12O6
izopropanol C3H8O
kwas cytrynowy uwodn.C6H8O7*H2O
kwas malonowy C3H4O4
kwas siarkowy 1,5 mol/lH2SO4
kwas siarkowy 95%H2SO4
kwas solny 20%HCl
kwaśny węglan sodu NaHCO3
luminolC8H7N3O2
magnez metal Mg
nadmanganian potasu KMnO4
perhydrol 30% H2O2
płyn Lugola KI*I2
rodanek potasu KSCN
siarczan cerowy uwodn.Ce(SO4)2*4H2O
siarczan kobaltawy uwodn.CoSO4*7H2O
siarczan miedziowy uwodn.CuSO4*5H2O
siarczan niklawy uwodn.NiSO4*7H2O
siarczan żelazawy uwodn.FeSO4*7H2O
siarczek sodu trójwodnyNa2S*3H2O
siarczyn soduNa2SO3 bezw.
szkło wodne Na2SiO4
tiosiarczan sodu Na2S2O3*5H2O
woda destylowana H2O
woda utleniona 5%H2O2
wodorotlenek sodu NaOH
żelazicyjanek potasu K3[Fe(CN)6]
żelazocyjanek potasu K4[Fe(CN)6]

Copyright © Pion Gospodarczy IP (Instytut Północny) 1999-2021